Dear friends, We are still improving our website. Please excuse us if any of pages cannot be opened yet. Thanks for your patience and apologies for inconvenience. Yours, ILCC team

Latvijas uzņēmumu un pašvaldību vizīte uz Īriju 2016

Latvijas uzņēmumu un pašvaldību vizīte uz Īriju 2016

Uznemeji_ielugums-afisa (2)Latgales_dienas-01

Latvijas uzņēmumu vizīte uz Īriju

Š.g. 08.-11. septembrī Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera (ĪLTK) un Īrijas latviešu asociācija ‘’LatWest’’  ar Latvijas vēstniecības Īrijā un Latgales Uzņēmējdarbības centra atbalstu, organizē Vizīti uz Īriju (Dublina un Klērmorisa (Claremorris, Mayo county)

Vizītes mērķis sekmēt Latvijas produktu un pakalpojumu eksportu Īrijā

Aicinām Latvijas eksportēt gribošos uzņēmumus piedalīties darba vizītē uz Īriju, lai izpētītu un apgūtu iespējas savu produktu eksportam uz Īriju. Vizītes dalībniekiem būs iespēja piedalīties ‘’Apaļa galda’’ diskusijā, tikties ar potenciālajiem īru partneriem, pēc pieprasījuma piedalīties organizētās grupu un individuālas tikšanās, atbilstoši uzņēmumu profiliem un potenciālo klientu interesēm. Vizītes dalībniekiem būs iespēja veikt tirgus izpēti uz vietas, apmeklējot nozīmīgākos mazumtirdzniecības tīklus.

Lai piedalītos vizītē, uzņēmumam ir jānodrošina degustācijām nepieciešamo produktu apjoms un angļu valodā runājoša dalībnieka pārstāvis.

Uzņēmumi var pieteikties uz atbalsta saņemšanu Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrā (LIAA). Atbalsts  ārējā mārketinga aktivitātēm, tai skaitā dalībai tirdzniecības misijās 2014.-2020.g. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā tiks sniegts ERAF finansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana“ ietvaros, ko regulē Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”.

Papildus informācija par iesniedzamajiem dokumentiem Līguma noslēgšanai pieejama LIAA mājaslapā:http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u/ligums-par-atbalsta-sanemsanu

Ja rodas jautājumi par dalību vizītē, lūdzu, zvaniet Ilzei Krēsliņai, ĪLTK Izpilddirektorei pa tālr.+371-29113900, vai rakstiet uz e-pastu: ilze.kreslina@irlat.com.