Dear friends, We are still improving our website. Please excuse us if any of pages cannot be opened yet. Thanks for your patience and apologies for inconvenience. Yours, ILCC team

Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Īrijā

Loading Events
 • This event has passed.

Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera (ĪLTK) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Īrijā, kas norisināsies 2018. gada 29.janvāris – 1. februāris.

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Īrijas uzņēmumiem, būs iespējams apmeklēt  starptautiskas izstādes, kuru ietvaros ir arī konferences: National Manufacturing & Supply Chain Conference & Exhibition”  ,  ”National Sustainability Summit””The Commercial Vehicle and Logistics Show””The Material Handling Show”, ‘‘The National Procurement Summit”, ”Computers in Manufacturing and Logistics Conference and Exhibition”, ”Sustainable Energy Now””Lab2Cleanroom Live”, ”Lean, Productivity and Continuous Improvement Summit””The Wind2Power conference and exhibition” kā arī paredzēti Īrijas uzņēmumu apmeklējumi.

Tirdzniecības misija tiek organizēta ar mērķi dot iespēju Latvijas uzņēmumiem uzzināt par inovācijām pasaulē, atrast noietu saviem produktiem un partnerus pārstāvniecībai.

Izstādes – konferences notiek vienā izstāžu kompleksā. Dažās no tām ir jau notikušas vairākus gadus, bet ir arī, kas notiek tikai otro gadu. Organizatori ir atklājuši, ka apvienojot dažādas izstādes, to kvalitāte ir uzlabojusies un palielienājies gan dalībnieku, gan viesu skaits. Šāds pasākums notiek reizi gadā.

Kopumā tiek aptvertas šādas industrijas apakšnozares:

 • autobūves komponenti un tehnoloģijas
 • mašīnbūves komponenti, tehnoloģijas un instrumenti
 • instrumenti un iekārtas
 • ražošanas procesi, lāzeru tehnoloģijas, metināšanas tehnoloģijas
 • elektrotehnika, industriālā elektronika, sensoru tehnoloģijas
 • mērīšanas un pārbaužu tehnoloģijas, kvalitātes vadības sistēmas
 • atjaunojamo enerģiju tehnoloģijas
 • hidraulika, pārvadu un pievadu tehnoloģijas
 • loģistika un noliktavu tehnoloģijas
 • automatizācija un robotu tehnika
 • informācijas tehnoloģijas
 • zinātne un attīstība
 • alternatīvā enerģija
 • u.c.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Uzņēmumam ir jārēķinās ar šādām izmaksām:

 • Dalības maksa
 • Lidojums Rīga – pilsēta Īrijā – Rīga
 • darbinieku komandējuma izdevumi
 • ĪLTK biedriem 10% atlaide dalības maksai

PVN tiks piemērots visiem ĪLTK pakalpojumiem.

Cita svarīga informācija:

 • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība dalībniekiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā dalības maksai un ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Ja rodas jautājumi par dalību, lūdzu zvaniet Ilzei Krēsliņai pa tel.+371-29113900  vai rakstiet uz e-pastu: ilze.kreslina@irlat.com.

January 29 2018

Details

Start: January 29 @ 6:00 am
End: February 1 @ 10:30 pm
Event Categories: , , ,

Venue

Ireland

Ireland

+ Google Map

Organizer

ILCC
Phone: +371 67292153
Email:
Website: Visit Organizer Website